Grupul PPE privind economia digitală

(0) comentarii

18.07.2016

O economie digitală europeană prosperă reprezintă una dintre pietrele de temelie ale creșterii economice și ocupării forței de muncă în UE. De asemenea, aceasta este fundamentală pentru modernizarea industriei tradiționale.

Tabloul de bord al Agendei digitale arată că regiunile UE prezintă niveluri foarte diferite în materie de conectivitate digitală, de utilizare a internetului, de capital uman, de integrare a tehnologiei digitale de către întreprinderi, precum și de servicii publice digitale. Regiunile care înregistrează un scor scăzut la acești cinci indicatori riscă să rateze beneficiile erei digitale. Politicile și stimulentele actuale nu au reușit să asigure infrastructura digitală adecvată, îndeosebi în zonele rurale, astfel că 44,8 % din gospodăriile din UE nu au acces la internet rapid.

Având în vedere câștiguri estimate în valoare de 500 de miliarde EUR generate de o creștere economică suplimentară și o stimulare substanțială a procesului de creare de locuri de muncă în Europa, Grupul PPE va întreprinde demersuri în direcția finalizării pieței unice digitale, pentru a oferi un maximum de beneficii și valoare adăugată cetățenilor și companiilor europene.

Realizarea unei piețe unice digitale, pe baza unui set comun de norme, poate stimula competitivitatea UE cu efecte pozitive asupra locurilor de muncă, relansa piața unică și consolida caracterul favorabil incluziunii, oferind cetățenilor și întreprinderilor oportunități noi, în special prin schimbul de inovații. Revoluția digitală afectează fiecare aspect al societăților noastre, aducând cu sine oportunități și provocări, având potențialul de a autonomiza și mai mult cetățenii, consumatorii și antreprenorii în moduri noi, diferite de felul în care se putea realiza acest lucru înainte.

Grupul PPE salută și susține dezvoltarea de noi modele de afaceri și servicii pentru consumatori și companii. Pentru ca această inovare să aibă loc, considerăm că accesul echitabil, deschis și nediscriminatoriu la internet (neutralitatea rețelei) reprezintă un instrument esențial și un factor deschizător de drumuri în direcția oferirii de noi servicii fără restricții abuzive. Astfel, neutralitatea rețelei constituie o condiție prealabilă obligatorie pentru concurența echitabilă și pentru coeziunea pieței în beneficiul consumatorilor și al companiilor.

Grupul PPE este cel mai mare grup politic din Parlamentul European, cu 215 membri din 27 de state membre. 

 

comentariile celorlalți

Nu există comentarii.


comentează articolul