*Proiect de guvernare locală 2016

Mandatul meu

Transformarea Primăriei Generale într-o instituție de management eficient, capabilă să creeze un echilibru între venituri şi cheltuieli şi să asigure, astfel, bunăstarea bucureştenilor,este condiția esențială pentru dezvoltarea pe termen lung a Capitalei noastre. Scopul principal al investițiilor şi politicilor Primăriei trebuie să fie crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea economică, astfel încât Bucureştiul să devină un pol de creștere economică și de atragere a investițiilor străine. În acest sens, o prioritate imediată este creşterea nivelului de accesare a fondurilor europene.

Primarul general va fi un partener al primarilor de sector, nu un adversar al acestora, scopul comun fiind acela de a aduce decizia cât mai aproape de bucureşteni. În acest sens, transferul de competențe de la Primăria Generală la primăriile de sector trebuie să continue, pentru a valorifica potențialul fiecărui sector în parte. Rolul primarului general va fi acela de coordonator al unei echipe manageriale: viziunea primarului general şi a primarilor de sector trebuie să fie coerentă şi trebuie să cuprindă zonele care delimitează zona metropolitană, cu scopul de a creşte calitatea vieții pentru locuitorii întregii regiuni: București și Ilfov.

Primarul şi echipa lui se vor subordona cetățenilor şi nevoilor acestora şi se vor plasa deasupra intereselor politice. Dezvoltarea Capitalei noastre nu se poate realiza fără un parteneriat permanent cu cetățenii. De aceea, ei trebuie informați constant şi implicați în deciziile majore care privesc viața comunității.

Calitatea serviciilor publice, transparența și integritatea funcționarilor publici care lucrează în Primăria Generală vor fi indicatori de performanță pentru mine, ca primar general. Schimbarea mentalității și a cutumelor în exercitarea funcției publice se vor transpune prin implementarea de proceduri anti-fraudă, impunerea unui stil de lucru proactiv în raport cu nevoile cetățenilor și decizii interne, care să ducă la o totală transparență decizională și bugetară (alocare și cheltuire a banului public).

Misiune

În Capitala noastră, Primăria Generală se subordonează cetățenilor şi nevoilor acestora şi se plasează deasupra intereselor politice.

În Capitala noastră, se face administrație în folosul bucureştenilor, mai puțină vorbărie şi zero demagogie ambalată în promisiuni fanteziste.

În Capitala noastră, administrația birocratică, costisitoare şi ineficientă dispare şi este înlocuită cu administrația coerentă şi performantă, prin descentralizare şi debirocratizare.

În Capitala noastră, marile decizii de cheltuire a banilor publici se iau împreună cu cetățenii.

Valori

 • Integritate
 • Transparență decizională
 • Competență profesională
 • Modernizare
 • Echilibru
 • Creşterea calității vieții
 • Corectitudine
 • Respect
 • Seriozitate
 • Onorarea promisiunilor
 • Competitivitate
 • Libertate individuală şi libera inițiativă economică
 • Europenism