Îngrijiri medicale mai sigure în Europa. Raport

Raportul referitor la asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure in Europa îndeamnă statele membre să implementeze sau să dezvolte următoarele măsuri:să își continue eforturile în direcția îmbunătățirii siguranței pacienților, prin adoptarea măsurilor necesare pentru aplicarea pe deplin a recomandărilor Consiliului; să se asigure că sistemele de sănătate și unitățile sanitare sunt gestionate independent de opțiunile politice și că directorii sunt numiți pe criterii de merit; să asigure îmbunătățirea continuă și evaluarea în permanență a condițiilor de muncă ale personalului medical în vederea îmbunătățirii siguranței pacienților; să asigure formarea de bază a întregului personal medical, chiar și a acelor membri care nu se află în contact direct cu pacienții, în domeniul prevenirii și al controlului infecțiilor; să asigure accesul egal al pacienților la serviciile și tratamentele medicale cu scopul de a elimina inegalitățile existente în domeniul sănătății.

Drepturile pacienților bolnavi de cancer. Declarație scrisă

Cetățenii UE care suferă de cancer se confruntă cu un paradox: este pentru prima dată când există mai multe tratamente promițătoare și eficace și, cu toate acestea, pacienții nu au acces la ele din cauza întârzierilor înregistrate în cadrul procedurii de rambursare a medicamentelor de la nivel național și a lipsei inacceptabile a unor medicamente esențiale pentru salvarea de vieți, rezultatul fiind că sănătatea acestor cetățeni se deteriorează.

Consiliul și Comisia sunt invitate: să realizeze cercetări de piață pentru a avea o imagine mai clară asupra amplorii lipsurilor și a cauzelor acesteia: comerțul paralel, cotele și alte reacții ale lanțurilor de aprovizionare etc; să efectueze, în parteneriat cu părți interesate din domeniul sănătății din Europa și cu pacienți, cercetări în scopul de a elabora o evaluare de referință a tehnologiilor medicale la nivel european.

Insuficiența cardiacă. Declarație scrisă

Afectând 15 milioane de cetățeni europeni, IC este cauza cea mai frecventă de spitalizare pentru persoanele în vârstă de peste 65 de ani. Una din cinci persoane riscă să dezvolte IC în cursul vieții. Fără adoptarea unor măsuri de prevenire concertate, numărul de cazuri de IC va crește cu 25 % până în 2030.

Comisia este invitată să ia în considerare inițiative menite: să încurajeze statele membre să elaboreze planuri naționale cuprinzătoare pentru a îmbunătăți situația și a colecta date adecvate cu privire la IC; să elaboreze o strategie la nivel european pentru a sprijini sensibilizarea opiniei publice, apărarea drepturilor pacienților, precum și schimbul de bune practici și de rezultate ale cercetărilor în domeniul IC; să sprijine formarea privind IC a medicilor generaliști și interniști, precum și specializarea și acreditarea formării pentru asistente medicale și profesiile medicale conexe.

Campaniile de vaccinare. Declarație scrisă

Campaniile anti-vaccin, bazate pe informații eronate, devin din ce în ce mai frecvente în Europa, subminând obiectivul Organizației Mondiale a Sănătății de a eradica bolile contagioase cele mai frecvente. OMS a lansat un avertisment în 2014, făcând apel la statele membre să promoveze campaniile de vaccinare. Solicităm insistent Comisiei să promoveze public vaccinurile, ca importantă politică preventivă, și să susțină și să investească mai degrabă în profilaxie decât în tratament.

Drepturile persoanelor cu afecțiuni neurologice. Declarație scrisă

Afecțiunile creierului și durerile cronice reprezintă două dintre principalele cauze ale concediilor medicale pe termen lung, iar impactul lor este din ce în ce mai puternic în contextul îmbătrânirii populației active a Europei.

Au fost adoptate pe scară largă bune practici în ceea ce privește măsurile menite să le permită persoanelor care suferă de afecțiuni cronice să își păstreze locul de muncă și să se reintegreze pe piața muncii. Integrarea pe piața muncii a persoanelor care suferă de afecțiuni cronice cum sunt cele menționate mai sus prezintă avantaje din punct de vedere socio-economic.

I se solicită, prin urmare, Comisiei, să utilizeze recomandările specifice fiecărei țări elaborate în contextul semestrului european cu scopul de a încuraja statele membre să pună în aplicare măsuri eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru a le permite persoanelor vizate să își păstreze locurile de muncă și pentru a asigura reabilitarea și reintegrarea acestora pe piața muncii.

Boala Alzheimer. Declarație scrisă

În Europa, șase milioane de oameni sunt afectați de boala Alzheimer sau de boli conexe, iar numărul de cazuri noi diagnosticate în fiecare an este în creștere. În prezent, nu există niciun tratament curativ pentru boala Alzheimer, însă unele tratamente medicamentoase pot ajuta la încetinirea procesului. Depistarea timpurie poate contribui totodată la o mai bună sprijinire a pacienților și a îngrijitorilor acestora. Comisia și Consiliul sunt invitate să recunoască boala Alzheimer și bolile conexe drept o prioritate de sănătate publică în Europa și să adopte o strategie cuprinzătoare pentru a răspunde provocărilor prezentate de boala Alzheimer.

Durerile cronice la persoane de peste 65 de ani. Declarație scrisă

Unul din cinci europeni suferă de dureri cronice care nu sunt de origine canceroasă. Unul din patru suferă de dureri cronice severe, în special în rândul persoanelor în etate de peste 65 de ani. Costurile directe și indirecte din statele membre în materie de asistență medicală pentru cazurile de durere cronică variază de la 2 % la 2,9 % din PIB, media UE fiind de 2,4 %, generând costuri de 271 miliarde EUR pe an.

Prin urmare, Comisia este invitată: să contribuie la crearea unei rețele de centre de excelență capabile să asigure formarea unor specialiști competenți, precum și accesul la o îngrijire adecvată, reducerea costurilor socio-economice și furnizarea unei formări adecvate la nivel universitar în domeniul durerii cronice, în vederea extinderii rețelei de specialiști; să desfășoare activități de sensibilizare și să dezvolte planuri de orientare a pacienților cu privire la durerile cronice care nu sunt de origine canceroasă, cu implicarea activă a farmaciilor.

Dosarele medicale electronice. Declarație scrisă

Dosarele medicale electronice sunt dosare medicale cuprinzătoare, care conțin detalii privind starea de sănătate actuală și din trecut a persoanelor, în format electronic. Dosarele oferă date imediat disponibile, care pot fi utilizate în contextul tratamentelor medicale. Aceste date medicale personale păstrate în format electronic pot fi utilizate și analizate pentru realizarea de îmbunătățiri importante în ceea ce privește diagnosticarea, tratamentul, calitatea îngrijirii medicale și satisfacția pacientului.

Comisia și Consiliul sunt invitate: să analizeze posibilitatea creării unui mediu avansat și interoperabil pentru dosarele medicale electronice din UE, cu respectarea drepturile pacienților la protecția vieții private și a datelor; să invite statele membre să mărească rata de adoptare și utilizare a dosarelor medicale electronice.

Bolile respiratorii cronice. Declarație scrisă

Alergiile respiratorii, astmul și bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPCO) se numără printre bolile cronice cele mai răspândite, afectând în mod negativ calitatea vieții pacienților și generând costuri de peste 300 de miliarde EUR anual.

Pentru a reduce sarcina economică suportată de sistemele naționale de sănătate și a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății cetățenilor, sunt necesare următoarele acțiuni: 1. consolidarea măsurilor de prevenire și diagnosticarea promptă și precisă, 2. asigurarea accesului tuturor persoanelor diagnosticate la metode de tratament de ultimă generație și rambursarea costurilor aferente, în conformitate cu orientările internaționale (ARIA, GINA, GOLD); 3. garantarea reabilitării pacienților (în spitale și prin asistență medicală ambulatorie) prin utilizarea tuturor intervențiilor multidisciplinare necesare pentru a ajuta persoanele în cauză să-și păstreze locul de muncă și să beneficieze de autonomie la domiciliu pentru o perioadă cât mai înde

Obezitatea ca problemă de sănătate. Declarație scrisă

53% dintre adulții din UE sunt fie supraponderali, fie obezi, proporția acestora din urmă fiind de 16,7%. Mai multe studii au demonstrat o legătură strânsă între obezitate și anumite afecțiuni medicale, precum diabetul, depresia, anxietatea și tulburările de personalitate. Conform rezultatelor proiectului ESEMeD-WMH privind epidemiologia tulburărilor de alimentație în șase țări din UE, aproximativ 5% din populație suferă de aceste tulburări (care includ bulimia, anorexia și tulburările „sub-threshold”).

Se solicită Comisiei să încurajeze statele membre să desfășoare campanii de sensibilizare, în special de la cea mai fragedă vârstă, referitoare la problema obezității, de educare acasă și la școală în ceea ce privește alimentația și etichetarea produselor alimentare, de promovare a activităților sportive și de includere a unor orientări nutriționale mai bune în cantinele școlare.

Promovarea externării persoanelor cu handicap în UE. Declarație scrisă

Sute de mii de copii, de persoane cu handicap, de persoane cu probleme de sănătate mintală, de persoane vârstnice și de persoane fără adăpost sunt repartizate în instituții din întreaga UE și suferă de pe urma efectelor pe termen lung ale internării.

Statele membre ale UE ar trebui încurajate să treacă de la asistența acordată în cadrul sistemului instituțional la un sistem de îngrijire și sprijin în mediu familial sau la nivelul comunității. Acesta este un proces complex, care include dezvoltarea de servicii de calitate în cadrul comunității, închiderea planificată a instituțiilor rezidențiale de lungă ședere și transferarea resurselor din sistemul instituțional către noile servicii, asigurând astfel viabilitatea pe termen lung.

Sindromul Asperger. Declarație scrisă

Sindromul Asperger este o tulburare de origine neurologică, care afectează în mod generalizat dezvoltarea. Acest sindrom este asimilat unei forme de autism de înalt nivel, deoarece persoanele afectate nu prezintă deficiențe intelectuale. Sindromul Asperger este o formă de autism puțin cunoscută, care afectează una din 150 de persoane.

Comisia și Consiliul sunt invitate să inițieze, împreună cu statele membre, un plan de sensibilizare a opiniei publice cu privire la sindromul Asperger, să susțină formarea personalului din domeniul medical și al îngrijirii copiilor mici, precum și să sprijine programele de cercetare și de dezvoltare a unor metode comportamentale, pentru a face posibilă o mai bună integrare a persoanelor care suferă de sindromul Asperger în mediul profesional, cultural și școlar.