În viziunea PNL, Sănătatea este mai mult decât un domeniu prioritar. Este un domeniu de care depinde siguranța naţională. PNL consideră că trebuie redată cetăţenilor încrederea în sistemul naţional de sănătate prin: garantarea accesibilităţii reale la serviciile medicale de care aceștia au are nevoie şi a calităţii actului medical, finanţarea adecvată şi administrarea eficientă a resurselor în domeniul sanitar, redarea demnităţii profesionale personalului medical şi stoparea exodului medicilor prin integrarea tinerilor specialişti în reţeaua de sănătate naţională mai ales prin reorganizarea rapida a sistemului sanitar de stat şi privat şi schimbarea statutului profesional al personalului medical.